Jesteś tutaj

Komitet naukowy

Rada Naukowa konferencji:

Prof. zw. dr n. med. Michał Troszyński –  Zakład Zdrowia Prokreacyjnego, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Prof. zw dr n med. Bogdan Chazan – Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce

Prof. nazw. dr n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydz. Nauk o Zdrowiu

Dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II