Jesteś tutaj

Komitet naukowy

Rada Naukowa konferencji:

  • Prof. zw. dr n. med. Michał Troszyński –  Zakład Zdrowia Prokreacyjnego, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
  • Prof. nadzw. dr n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydz. Nauk o Zdrowiu
  • Prof. zw. dr n med. Bogdan Chazan – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło- Rektor Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie