Jesteś tutaj

Notka o prelegentach (2011)

Ewa Ślizień-Kuczapska

Temat wykładu:
Podstawy naukowe Metod Rozpoznawania Płodności.
Wyznaczanie okna płodności według metod rozpoznawania płodności.


 • specjalista ginekolog położnik
 • od 2003 r. Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR
 • instruktor NPR od 12 lat
 • od stycznia 1994 r. do chwili obecnej - praca w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Zofii w  Warszawie
 • obecnie w trakcie zbierania materiału do badań nad LAM tj. Metody Laktacyjnego Braku Miesiączki.


Anna Radzikowska

Temat wykładu:
Postępy w monitorowaniu cyklu miesiączkowego w ultrasonografii.

 • specjalista ginekolog położnik
 • od 1993 r. praca w Szpitalu Specjalistycznym Św. Zofii w Warszawie, od stanowiska młodszego asystenta, do - obecnie - stanowiska konsultanta (od stycznia 2008)
 • od 1999 r. samodzielne wykonywanie badań ultrasonograficznych w zakresie położnictwa i ginekologii
 • od 2005 r. przynależność do Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii (ISUOG - International Society of Ultrasound In Obstetrics and Gynecology)

 

Dorota Kornas-Biela

Temat wykładu:
Kontakt rodziców z dzieckiem  prenatalnym.

 • dr hab. psychologii
 • kierownik Katedry Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II
 • autorka książek: Wokół początku życia ludzkiego (III wyd. 2004), Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki prenatalnej (1996), Pedagogika Prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu (2009);  i kilkuset publikacji naukowych i popularno-naukowych, licznych ekspertyz i recenzji
 • uczestnik ponad 200 kongresów i sympozjów, wielu konferencji prasowych, ponad 100 audycji radiowych i telewizyjnych
 • inicjator i prowadząca Sekcję Psychologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Międzywydziałowe Studium Rodziny w KUL
 • wykładowca upowszechniający wiedzę z zakresu psychologii prenatalnej i prokreacji, pedagogiki rodziny i zdrowia w wielu ośrodkach w Polsce
 • nagrodzona Złotym Krzyżem Zasługi za wybitną działalność na rzecz rozwoju rodziny (2010).Stanisław Cebrat

Temat wykładu:
Genetyczny początek i porządek życia ludzkiego.

 • Profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Genomiki Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • autor ponad 160 publikacji z dziedziny genetyki i ewolucji
 • populacji, głównie w anglojęzycznych, recenzowanych czasopismach
 • naukowych
 • w swojej karierze naukowej pracował w kilku świetnych światowych laboratoriach: Centrum Genetyki Molekularnej CNRS w Gif-sur-Yvette pod Paryżem, Medical School na Uniwersytecie w Teksasie, Uniwersytet Claude Bernard w Lyonie
 • od około 15 lat zajmuje się ewolucją genomów i populacji wspólnie z fizykami teoretykami z USA, Brazylii i Niemiec
 • od 1974 r. wykłada na uniwersytetach, prowadził i prowadzi wykłady akademickie z różnych działów genetyki molekularnej dla różnych kierunków studiów, w tym fizyków i matematykówRobert Makowski

Temat wykładu:
Diagnostyka prenatalna USG - postępy wizualizacji najwcześniejszych  etapów  życia człowieka.

 • specjalista ginekolog położnik
 • od 2002 r. – praca w Szpitalu św. Zofii w Warszawie na stanowisku koordynatora pracowni USG
 • 2009 – rozpoczęta specjalizacja z Genetyki Klinicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • liczne szkolenia oraz sympozja krajowe i zagraniczne w zakresie USG położnictwa i ginekologii
 • wykładowca w Mazurskiej Szkole USG


 Adam Kuźnik

Temat wykładu:
Elementy przygotowania do dwurodzicielstwa – poradnictwo w gabinecie lekarza rodzinnego.

 • lek. spec. med. rodzinnej, instruktor metody angielskiej, konsultant medyczny NaProTechnology – Skoczów
 • od 1998 r. lekarz rodzinny, kierownik NZOZ „Poradnia Rodzinna przy ul. Sportowej s.c.” w Skoczowie i instruktor metod rozpoznawania płodności, konsultant medyczny naturalnego planowania rodziny (NFP Medical Consultant) w „Poradni Rozpoznawania Płodności” w Skoczowie

    

Grażyna Bączek

Temat wykładu:
Rola położnej w nauczaniu metod rozpoznawania płodności a system kształcenia położnej.

 • dr n. med mgr. położnictwa, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu
 • przewodnicząca Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Położnych, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych
 • prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne na kierunku położnictwo WUM, jest opiekunem Koła Naukowego, promotorem i recenzentem licznych prac licencjackich i magisterskich
 • uczestniczy czynnie w licznych konferencjach naukowych, jest autorem wielu prac opublikowanych w czasopismach recenzowanychUrszula Tataj-Puzyna

Temat wykładu:
Świadomość własnego ciała (pozytywne nastawienie do natury i płodności), czynnikiem wpływającym na wybór sposobu porodu przez kobiety w Polsce.

 • położna, mgr teologii w zakresie nauk o rodzinie
 • od 2000 r. prowadzi własną Szkołę Rodzenia „Narodziny”, prowadzi zajęcia dydaktyczne dla kobiet ciężarnych i ich mężów
 • obecnie na kontrakcie ze Szpitalem Specjalistycznym Św. Zofii w WarszawieWojciech Puzyna

Temat wykładu:
Poród w XXI wieku – ewolucja podejścia do porodu w Polsce z perspektywy 30 lat doświadczenia pracy w położnictwie i ginekologii.

 • doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, magister zarządzania
 • od blisko 20 lat jest dyrektorem Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie
 • w latach 1982-1992 nauczyciel akademicki w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie przy ul. Karowej
 • w latach 1992 - 2011 prowadził wykłady z zakresu zarządzania służbą zdrowia dla studentów /słuchaczy: Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego (MBA), Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, Międzynarodowej Szkoły Menedżerów , Wyższej Szkoły Bankowości Finansów i Zarządzania, Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i innych instytucji medycznych
 • autor 15 prac naukowych w czasopismach specjalistycznych