Jesteś tutaj

O Sympozjum (2011)

PSNNPRSympozjum jest pierwszą wspólną inicjatywą polskich organizacji działających na rzecz upowszechniania metod rozpoznawania płodności.

Wśród nich poza Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny znalazł się: Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody Prof. J. Rötzera, Liga Małżeństwo Małżeństwu (metoda Kippley’ów), Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (metoda owulacji Billingsa) oraz Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność (tzw. metoda polska Prof. T. Kramarek), a także Fertility Care Center of Poland (Creighton Model System) i Fundacja MaterCare Polska.

Według ustaleń w/w organizacji sympozjum ma mieć charakter multidyscyplinarnych,  cyklicznych, powtarzających się co roku konferencji na temat profilaktyki zdrowia prokreacyjnego na różnych etapach życia. Poszczególne konferencje będą dotyczyć następujących obszarów wiedzy:

  • niepłodność małżeńska – diagnostyka i leczenie
  • in vitro – dlaczego?
  • adopcja we współczesnej polskiej rodzinie
  • dojrzewanie a wychowanie do czystości przedmałżeńskiej
  • antykoncepcja zagrożeniem zdrowia psychofizycznego
  • diagnostyka prenatalna a ochrona życia.

Zaproszeni wykładowcy poruszać będą tematykę ściśle medyczną, jak również zagadnienia z zakresu psychologii, etyki i filozofii.

Pierwsza z konferencji dotyczyć będzie problematyki początku życia ludzkiego. Będą tu poruszane zagadnienia zastosowania metod rozpoznawania płodności (MRP) w precyzyjnym zdefiniowaniu okna płodności – poparte klinicznymi wykładnikami owulacji; monitoring USG cyklu; genetyczny początek ludzkiego życia oraz postęp w obrazowaniu rozwoju wewnątrzmacicznego człowieka; elementy przygotowania do poczęcia w ramach pracy lekarza rodzinnego oraz położnej; przedstawienie współczesnych trendów w dojrzewaniu do porodu rodzinnego – wybór szkoły rodzenia oraz zmiany w porodzie w oparciu o doświadczenia Szpitala Św. Zofii.