Jesteś tutaj

O Sympozjum

II sympozjum z cyklu „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego”

pt. „Wokół porodu XXI wieku

14 października 2012 r., Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jest to już druga z cyklu konferencja  naukowa , poświecona ochronie płodności, zainicjowana przez wszystkie  organizacje promujące  metody rozpoznawania płodności (MRP) w Polsce, tj.:

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (PSNNPR), 

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody Prof. J. Rötzera, 

Liga Małżeństwo Małżeństwu, 

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (metoda owulacji Billingsa) 

oraz Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność (tzw. metoda polska Prof. T. Kramarek), 

a także Fertility Care Center of Poland (Creighton Model System) 

i Fundacja MaterCare Polska.

Współorganizatorem konferencji jest Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki 

o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Rada naukowa sympozjum: 

Prof. zw dr n. med. Michał Troszyński – Instytut Matki i Dziecka

Prof. zw dr n med. Bogdan Chazan – Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny

Prof. nadzw dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydz. Nauk o Zdrowiu


Patronat honorowy nad sympozjum objął:

Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM,

Prof.  dr hab. n med. Mirosław Wielgoś – Dziekan I Wydziału Lekarskiego WUM,

Szpital Specjalistyczny im. Św. Zofii w Warszawie,

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie,

Centrum Nauki o Laktacji,

Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych Dobrze Urodzeni.

Tegoroczna konferencja dotyczyć będzie problematyki okresu okołoporodowego.

Spróbujemy odpowiedzieć na pytania  : 

Dlaczego Polska  Rodzina boi się rodzicielstwa ? Jak się do niego przygotować wraz z mężem ? Czy możliwy jest  „poród domowy” w warunkach szpitalnych? Jak się odżywiać zdrowo i z korzyścią dla siebie , dziecka i całej rodziny ? Kiedy  wraca płodność po porodzie? Co zrobić by karmić piersią i dlaczego to tak ważne. 


Wśród zaproszonych gości znajdą się specjaliści i uznane  autorytety w tej dziedzinie w Polsce.  

Nowością będą poprzedzające konferencję warsztaty, podczas których po raz pierwszy nastąpi prezentacja wszystkich polskich organizacji upowszechniających MRP oraz konkurs na hasło dotyczące zdrowia prokreacyjnego oraz plakat promujący metody rozpoznawania płodności -  życia w zgodzie z płodnością.

Więcej informacji o sympozjum i zgłaszaniu udziału już wkrótce.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!