Jesteś tutaj

Program

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Powitanie uczestników i zaproszonych gości, otwarcie konferencji

prof. dr hab. n. med. Michał Troszyński, IMiD/ lek. Ewa Ślizień-Kuczapska, Specjalistyczny Szpital Św. Zofii, Warszawa

Sesja I  W trosce o płodność – odkrycia, nowe trendy i nowości w dziedzinie metod rozpoznawania płodności

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce, prof. René Ecochard, Uniwersytet Claud Bernard Lyon, Francja

10.15 – 11.15 Współczesne badania nad śluzem szyjkowym. Stan krypt szyjki macicy w zależności od wieku i stylu życia (wykład tłumaczony)

dr Micaela Menarguez Carreño, Uniwersytet Katolicki San Antonio de Murcia, Hiszpania

11.15 – 11.40 Zastosowanie biomarkerów płodności w praktyce lekarskiej

dr n. med. NFP Medical Consultant Aleksandra Kicińska, Gdański Uniwersytet Medyczny

11.40 - 12.00 Wykorzystanie nowych technologii w rozpoznawaniu płodności

dr inż. Krzysztof Walczak, Politechnika Poznańska

12.00 -12.20 Nadwrażliwość pokarmowa IgG-zależna w niepłodności i wybranych chorobach cywilizacyjnych
dr Patrycja Szachta, Instytut Mikroekologii, Poznań

12.20 – 12.35 Przerwa kawowa

 

Sesja II  Najczęstsze schorzenia kobiece zaburzające płodność

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, lek. Natalia Suszczewicz, Szpital im. Św. Rodziny, Warszawa

12.35 – 13.00 Endometrioza - choroba wciąż niepoznana - doniesienia naukowe i własna praktyka lekarska

lek. Radosław Maksym NFP Medical Consultant, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

13.00 – 13.15 Zaburzenia dna miednicy a niepłodność małżeńska

mgr Michał Koszla, FizjoterapiaKobiet.pl, Poznań

13.15 – 13.30 Fizjoterapia w zaburzeniach dna miednicy, gdy głównym objawem jest ból

mgr Anna Klicka, FizjoMAMA.pl, Warszawa

13.30 – 14.00 Zespół PCO - różnicowanie, trudności diagnostyczne, własna praktyka lekarska

dr n. med. NFP Medical Consultant Katarzyna Jankowska, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

14.00 – 15.00 Obiad

Sesja III  Profilaktyka męskiej niepłodności.

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski, Uniwersytet Medyczny Poznań, lek. Piotr Broda

15.00 – 15.35 Czynniki warunkujące męską płodność. Diagnostyka i terapia

prof. dr hab n. med. Krzysztof Kula, Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

15.35 – 16.15 Dyskusja 

Sesja IV  Zagadnienia bioetyczne a profesjonalizm w zawodach medycznych. Współczesne dylematy.

Moderatorzy: dr Konstanty Radziwiłł , OIL.KEL, lek. med Grażyna Rybak KEL, ŚMSR

16.15 – 17.00 Postawa lekarza wobec współczesnych zagrożeń zdrowia prokreacyjnego

dr n. med. Wanda Półtawska, Kraków

 

Inicjatywy towarzyszące:

1.       Warsztaty nt. diagnostyki zaburzeń cyklu miesiączkowego w prezentacji różnych organizacji MRP (metod rozpoznawania płodności).

2.       Sesja posterowa – badania i doniesienia naukowe związane z tematyką konferencji.

3.      Stoiska organizacji promujących zdrowie prokreacyjne oraz stoiska sponsorów.

 

Ponadto punkty edukacyjne i zaświadczenia dla uczestników

UWAGA! Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie możliwość zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.