Jesteś tutaj

Program

PROGRAM:

9.00 – 9.50   Rejestracja uczestników

9.50 – 10.05 Powitanie uczestników i gości

10.05 - 10.15 Otwarcie konferencji


dr n med. Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia

10.15 -10.40  Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy.  Statystyczne źródła niepowodzeń prokreacji. 

 dr Irena Kowalska, WUM, Rządowa Rada Ludnościowa 

Sesja I: Najnowsze doniesienia w zakresie diagnostyki przyczyn poronień 

Moderatorzy: lek. Marek Ślusarski, lek. Natalia Suszczewicz

10.40 - 11.10 Utrata ciąży jako wynik ograniczonej przeżywalności dzieci z wadami rozwojowymi  

prof. dr hab. Alina Midro , Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Genetyki Klinicznej

11.10 - 11.30.  Wybrane elementy diagnostyki poronień w codziennej praktyce lekarskiej

dr n. med. Iwona RawickaNFP Medical Consultant,  starszy wykładowca Wydz. Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

 11.30 - 11.55   Niedoceniany wpływ zakażeń jako przyczyny poronień i porodów przedwczesnych 

prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch Gajzlerska, Wydział Nauk o Zdrowiu , WUM Warszawa

11.55 - 12.20 Znaczenie screeningu (skriningu) prenatalnego i ultrasonografii w diagnostyce patologii wczesnej ciąży

lek. spec. położnik ginekolog Anna Radzikowska, Warszawa

 12.20 - 13.00  Przerwa - kawa, herbata

Sesja II: Postępowanie w przypadku rozpoznania poronienia zatrzymanego. Zapobieganie i leczenie poronień nawracających

Moderatorzy: lek. Piotr Gratkowski, lek.  Ewa Ślizień-Kuczapska

13.00 - 13.25.  Innowacyjne, nieinwazyjne postępowanie w poronieniach zatrzymanych, korzyści i zagrożenia dla przyszłej prokreacji

lek. spec. położnik ginekolog Tatiana Boryczko, Szpital św. Zofii, Warszawa 

13.25 - 13. 50  Postępowanie lekarskie w przypadku poronień nawykowych z zastosowaniem NaProTECHNOLGY – doświadczenia własne

dr n med. Maciej Barczentewicz , NFP Medical Consultant , Instytut Fundacja Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II, Przychodnia Macierzyństwo i Życie

 13.55 - 14.15  Anatomiczne uwarunkowania niepowodzeń prokreacji- właściwy dobór postępowania

dr n med. Przemysław Binkiewicz, NFP Medical Consultant, Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Pyskowicach

14.15 - 14.35  Wykład sponsorowany

14.35 - 15.30 Obiad

Sesja III :  Jatrogenne przyczyny poronień

Moderatorzy: dr n med. Piotr Broda  

15.30 - 15.50  Mechanizmy działania dostępnych preparatów antykoncepcyjnych

dr mgr farm. Małgorzata Prusak

15.50 - 16.10  Rzeczywiste bezpieczeństwo i przeżywalność zarodków w procedurach rozrodu wspomaganego (ART)

 lek. spec. chorób wewnętrznych Laura Grześkowiak , NFP Medical Consultant, Certus Poznań

Sesja IV: 

16.10 – 16.35 Patogeneza oraz postępowanie w przypadku przedwczesnego odpłynięcia płynu owodniowego (PROM) do 22 tygodnia ciąży - dwugłos położnika i neonatologa

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski, Kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie, Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej

dr n med. Krystyna Bober-Olesińska pediatra, Klinika Neonatologii i Intensywnej terapii noworodka WUM

Moderatorzy: lek. Grażyna Rybak, lek. Aleksandra Baryła

16.35 - 17.00  Przerwa - kawa, herbata

Sesja V: 

17.00 - 18.00 Świadectwo rodziców po stracie dziecka z zespołem Edwardsa, Dorota i Adrian Kliksowie

PANEL DYSKUSYJNY: Opieka i pomoc medyczna, psychologiczna, duchowa, hospicyjna w położniczych sytuacjach krytycznych – rozpoznanie wady, choroby nieuleczalnej przed urodzeniem, strata dziecka.


Prof. dr hab. n med. Bogdan Chazan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w  Kielcach

Prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel, Kierownik Poradni Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej, Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej, Warszawskie Hospicjum dla Dzieci,

dr hab. Dorota Kornas-Biela, Prof. KUL, Kierownik Katedry Psychopedagogiki Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,  Lublin

Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC

Moderatorzy: psycholog Olga Komarnicka-Jędrzejewska, dr Konstanty Radziwiłł

18.00 – 18.15 Dyskusja i zakończenie konferencji

Inicjatywy towarzyszące:

  1. Warsztaty: zagadnienia dotyczące pochówku dzieci utraconych
  2. Warsztaty dotyczące powrotu płodności po poronieniu (organizacje NPR)
  3. Stoiska organizacji promujących zdrowie prokreacyjne oraz stoiska sponsorów

Warsztaty:

  1. Zagadnienia dotyczące pochówku dzieci utraconych (zaktualizowane na podstawie rekomendacji Wojewody Mazowieckiego, lipiec 2015).
  2. Prezentacja kart obserwacji cykli kobiet po stracie - powrotu płodności po poronieniu.
  3. Psychologiczne aspekty możliwości pomocy rodzicom po niepowodzeniu prokreacyjnym .

Stoiska organizacji promujących zdrowie prokreacyjne oraz stoiska sponsorów

Ponadto punkty edukacyjne i zaświadczenia dla uczestników

UWAGA!

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie możliwość zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.