Jesteś tutaj

Program konferencji

 VI sympozjum naukowe z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”

pt. „Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki  -

postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny.”

                                                          WWW.ZDROWIE-PROKREACYJNE.WUM.EDU.PL

 

 

4 grudnia 2016 r. (niedziela),

Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Centrum Dydaktyczne, AULA A, ul. Księcia Trojdena 2a

 

Organizatorzy:

Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny oraz 6 Polskich organizacji nauczających i promujących naturalne planowanie rodziny /NPR/ i ekologiczną prokreację. 

Partnerzy:

Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności (MRP) na WUM

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

Polskie Towarzystwo Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności.

 

PROGRAM:

9.00 – 9.50     Rejestracja uczestników

9.50 – 10.00 Powitanie uczestników i gości

prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch Gajzlerska, Wydział Nauk o Zdrowiu, WUM Warszawa

prof. dr hab. Elżbieta Mycielska Dowgiałło, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

dr n. med. lek specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog, androlog Katarzyna Jankowska Prezes Polskiego  Towarzystwa Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności.

lek. spec. położnik ginekolog Ewa Ślizień-Kuczapska, Prezes PSNNPR

10.00 - 10.15 Otwarcie konferencji - Minister Zdrowia  dr n. med. Konstanty Radziwiłł

10.15 - 10.30    Żywe i martwe urodzenia noworodków oraz zgony poporodowe (0-6 dni po porodzie ) w latach 2000-2015 w Polsce .

prof. dr hab. n. med. Michał Troszyński, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

10.30 - 11.00 Problematyka niepomyślnej diagnozy prenatalnej z perspektywy lekarza

prof. dr hab. n med. Bogdan Chazan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

Sesja I: Najnowsze możliwości w zakresie  diagnostyki i terapii płodu in utero

Moderator: dr n. med. Anna Kajdy, lek. Natalia Suszczewicz

11.00 - 11.30 Aktualne możliwości diagnostyczne zespołów genetycznych i wad płodu

prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Ośrodek genetyki klinicznej/Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

11.30- 11.50. Diagnostyka i terapia wad płodu na podstawie doświadczeń własnych

prof. dr  hab. n. med. Janusz Bohosiewicz   Klinika Chirurgii Dziecięcej   Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr n. med. Agnieszka Pastuszka Klinika Chirurgii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

11.50-12.00 Wpływ operacji prenatalnej przepukliny oponowo-rdzeniowej na funkcję pęcherza moczowego i jelita grubego

dr n. med. Agnieszka Pastuszka Klinika Chirurgii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

12.00 – 12.30  Przerwa - kawa, herbata


Sesja II:  Zasady postępowania w przypadku rozpoznania  ciężkiej lub nieuleczalnej wady u dziecka

Moderator: prof. Anna Latos – Bieleńska, prof. Joanna Dangel, lek. Ewa Ślizień Kuczapska

12.30- 12.50  Diagnostyka prenatalna to nie tylko badania – zasady rozpoznawania i udzielania konsultacji Prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz Dangel, Kierownik Poradni Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej, Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej, Warszawskie Hospicjum dla Dzieci;

12.50 – 13.10   Rola psychologa po rozpoznaniu wady u płodu.

mgr Agnieszka Chmiel – Baranowska Hospicjum dla Dzieci;

13.10-13.30 Poradnia Wad Płodu – zasady opieki położniczej w przypadkach choroby płodu.

dr n. med. Nikola Niewęgłowska Klinika Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie, Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej

13.30-13.50  Zasady domowej opieki paliatywnej nad dziećmi po diagnostyce prenatalnej.

dr n. med. Elżbieta Solorz  Hospicjum dla Dzieci;

13.50 – 14.10  Koncert wychowanków Ośrodka dla dzieci niewidomych Laski

14.10 – 15.10 Przerwa-obiad

 

Sesja III :   Ciężka choroba matki a macierzyństwo  

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch – Gajzlerska, dr n. med. Katarzyna Jankowska  

15.15 - 15.25 Wspomaganie edukacji położnych w diagnostyce problemów położniczych i ginekologicznych przy użyciu wirtualnego pacjenta

mgr Agnieszka Iwan, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM

15.25 - 15.55 Rozpoznanie nowotworu w ciąży- terapia i możliwości postępowania.

dr n. med. Barbara Kozakiewicz specjalista  położnictwa i ginekologii oraz  radioterapii onkologicznej.

15.55 - 16.10  Zachowanie płodności u chorych onkologicznie.

dr n. med. Radosław Maksym Centrum Badań Przedklinicznych(CBPT) WUM Warszawa

16.10 -17.00 Opieka nad ciężarnymi chorymi onkologicznie wczoraj i dziś

dr n.med. Jerzy Giermek,  Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie,

Boskie Matki – program kompleksowej opieki dla kobiet w ciąży chorych na raka”

Marta Ozimek – Kędzior, Fundacja Rak’n’ Roll 

17.00 – 17.30  Przerwa - kawa, herbata 


Sesja IV: 

17.30-17.45 Świadectwo rodziców

17.45-18.15 PANEL DYSKUSYJNY: Opieka i pomoc medyczna, psychologiczna, duchowa, hospicyjna w sytuacjach krytycznych –dla życia matki lub jej dziecka

Uczestnicy panelu:

dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL, Kierownik Katedry Psychopedagogiki Instytutu Pedagogiki KUL Jana Pawła II, dr hab. Maria Ryś prof. UKSW

Moderator: dr M. Włodzimierz Wieczorek, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

18.15 Zakończenie konferencji

 

Inicjatywy towarzyszące:

  • Warsztaty: Moderatorzy - lek. Monika Małecka Holerek PSNNPR, INER; mgr Magdalena Misztak-Hola, PSNNPR
    1. Psychologiczne aspekty macierzyństwa u kobiet przewlekle chorych. Psychoonkolog  dr n. med. Paulina Hakim, Zakład Profilaktyki Onkologicznej WUM
    2. Prezentacja kart obserwacji cyklów kobiet po stracie - powrót płodności po poronieniu. Organizacje NPR- PSNNPR , Model Creighton, mgr Mirosława Szymaniak , LMM Ewa i Krzysztof Werner Malento
    3. Uczucia i potrzeby matki i ojca w przypadku niepomyślnej diagnozy prenatalnej. mgr Bożena Pustoła mediator Rodzinny, INER
  • Stoiska organizacji promujących zdrowie prokreacyjne oraz stoiska sponsorów

Ponadto punkty edukacyjne i zaświadczenia dla uczestników

UWAGA! Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie możliwość zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.