Jesteś tutaj

Program sympozjum (2011)

10.00 –10.20
Słowo wstępne
prof. zw. dr hab.n med. Michał Troszyński – kierownik Samodzielnej Pracowni Analiz Zdrowia Prokreacyjnego w Zakładzie Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

10.20 –10.40
Zdrowie prokreacyjne wczoraj i dziś.
dr hab. n. med. prof. nadzw. WUM Ewa Dmoch-Gajzlerska
Wydział Nauk o Zdrowiu, Prodziekan ds. kierunku Położnictwo, Warszawski Uniwersytet Medyczny


10.40 –11.20
Podstawy naukowe metod rozpoznawania płodności.
Wyznaczanie okna płodności według metod rozpoznawania płodności.
lek. spec. gin. poł. Ewa Ślizień-Kuczapska, konsultant medyczny NFP, Prezes PSNNPR – Szpital św. Zofii, Warszawa

11.20 –11.40
Postępy w monitorowaniu cyklu miesiączkowego w ultrasonografii.
lek. spec. gin. poł. Anna Radzikowska – Szpital św. Zofii, Warszawa

11.40 –12.00
Przerwa na kawę

12.00 –12.40
Genetyczny początek i genetyczny porządek życia ludzkiego.
Prof. zw. Stanisław Cebrat – kierownik Zakładu Genomiki, Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

12.40 – 13.10
Kontakt rodziców z dzieckiem prenatalnym.
dr psychologii, dr hab. pedagogiki Dorota Kornas-Biela – kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II

13.10 –13.50
Diagnostyka prenatalna USG – postępy wizualizacji najwcześniejszych etapów życia człowieka.
 lek. spec. gin. poł. Robert Makowski – Szpital św. Zofii, Warszawa

13.50 –14.30
Elementy przygotowania do dwurodzicielstwa – poradnictwo w gabinecie lekarza rodzinnego.
lek. spec. med. rodzinnej Adam Kuźnik, instruktor metody angielskiej, konsultant medyczny NaProTechnology – Skoczów

14.30 –15.30
Obiad

15.30 –15.50
Rola położnej w nauczaniu metod rozpoznawania płodności a system kształcenia położnej.
dr n. med mgr poł. Grażyna Bączek, Warszawski Uniwersytet Medyczny

15.50 –16.30
Świadomość własnego ciała (pozytywne nastawienie do natury i płodności), czynnikiem wpływającym na wybór sposobu porodu przez kobiety w Polsce.
licencjat położnictwa Urszula Tataj-Puzyna, Warszawa

16.30 –17.20
Rodzicielstwo zdrowe od początku.
prof. dr hab. n med. Bogdan Chazan – dyrektor Szpitala Ginekologiczno-Położniczego św. Rodziny, Warszawa

17.20 –18.00
Dyskusja i zakończenie sympozjum