Jesteś tutaj

Program Sympozjum

 Konferencja z cyklu: „Profilaktyka Zdrowia prokreacyjnego”

 

Organizatorzy: Zakład Dydaktyki Położniczo-Ginekologicznej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM oraz 7 Polskich Organizacji nauczających i promujących naturalne planowanie rodziny /NPR/

 

14 października 2012, NIEDZIELA, godz. 10.00 – 18.00,  

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Dydaktyczne AULA A, ul. Księcia Trojdena 2a

 

     

WOKÓŁ PORODU XXI wieku

9.30  Rejestracja uczestników konferencji

10.00 - 10.15  Powitanie i otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Michał  Troszyński, IMiDz/ lek. Ewa Ślizień – Kuczapska, Prezes PSNNPR

SESJA I: Wokół zdrowia i płodności rodziców

Moderatorzy: Prof. M. Gabryś/dr Joanna Płońska

10.15 – 10.35  Płodność i życie - promocja Kwartalnika Naukowego „Życie i płodność”.

Prof. dr hab. Marian Gabryś, AM Wrocław

10.35 – 10.55  Znaczenie wiedzy o płodności ludzkiej w praktyce młodego lekarza, położnej, pielęgniarki. Inicjatywa fakultetów z metod rozpoznawania płodności w Polsce.

Prezentacja Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny ––lek. Natalia Suszczewicz, Szpital im. Św. Rodziny, instruktor met. angielskiej, FCP, NFPMC

10.55 – 11.10  Współczesne narzędzia komunikacji on-line obszarem konsultacji pacjent – lekarz w zakresie (zapewnienia) zdrowia prokreacyjnego.

Prezentacja Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg metody Prof. J. Rotzera

lek. Elżbieta Gołąb, Prezes INER/ inż. Jakub El Mahdi, INER

 

11.10 – 11.20 Cele i działalność Fundacji Instytutu Rozwoju Położnictwa i Ginekologii oraz Fertility Care Center of Poland.

lek. Piotr Klimas, Szpital im. Św. Rodziny, Dyrektor FCCP

11.20 – 11.40  Zadania  Stowarzyszenia „Miłość i Odpowiedzialność” w promocji zdrowia prokreacyjnego

mgr Elżbieta Wiater, Prezes Stowarzyszenia MiO

11. 40 – 11.50  Internetowa i wydawnicza działalność Ligii Małżeństwo Małżeństwu

mgr Maciej Tabor, Prezes LMM

 

11.55 – 12.10  PRZERWA KAWOWA

 

SESJA II: Rodzicielstwo w XXI wieku…

Moderatorzy: mgr Urszula Puzyna/mgr Magdalena Machlarz

12.10 – 12.30  Żywienie, a płodność rodziców. Dieta kobiet w okresie prokreacyjnym.  

mgr Dorota Świątkowska - Asystent w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka

 12.30 – 12.45  Lęk przed płodnością, rodzicielstwem, porodem.

mgr Tomasz Duda, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM

12.50 – 13.00  Prezentacja Fundacji MaterCare Polska – inicjatywy wspierania rodzicielstwa w krajach rozwijających się. 

lek. Ewa Maria Prokop, Szpital im. Św. Rodziny, Prezes Zarządu Fundacji 

13.00 – 13.20  Polski model psychoprofilaktyki porodowej wg Prof. Włodzimierza  Fijałkowskiego.

dr hab. Dorota Kornas Biela, prof. KUL, kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

13.20 – 13.30  Prezentacja „Projekt dziecko”. 

mgr Piotr Miśkiewicz, nauczyciel kursu Wychowania do życia w rodzinie

13.30 – 14.10  OBIAD

SESJA III: Poród współczesny w świetle nauki i praktyki

Wprowadzenie do sesji: Jak to było na początku? 

mgr Anna Otffinowska, Prezes Zarządu Fundacji Rodzić po Ludzku; mgr Ewa Smuk Sratenwerth- jedna z inicjatorek akcji "Rodzić po ludzku"

 

Moderatorzy:  Prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska/mgr Tomasz Grzegorzewski

14.10 – 14.30  Poród w Polsce w XXI w. na podstawie doświadczeń Szpitala św. Zofii.

Dr n. med. Wojciech Puzyna, Dyrektor Szpitala św. Zofii w Warszawie

 14.30 – 14.50  Naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentek – styl pracy Szpitala św. Zofii w Warszawie. 

mgr położnictwa Magdalena Witkiewicz, Szpital św. Zofii, członek Niezależnej Inicjatywy Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni”

14.50 – 15.10  Poród w XXI wieku w świetle etyki milczenia

Prof. dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, dziekan ds. Położnictwa Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM 

15.10 – 15.30  Etyka wyboru drogi porodu.

Prof. dr hab. Bogdan Chazan, Dyrektor Szpitala św. Rodziny w Warszawie

15.30 – 15.50  Poród i co dalej? - neurofizjologiczne podstawy rozwoju dziecka w okresie okołoporodowym.

mgr Bożena Kierył, terapeuta neurorozwoju i rozwoju emocjonalnego

15.50 –  16.10  Poród w Polsce okiem neonatologa. 

Prof. dr hab. Jacek Rudnicki, Pomorska Akademia Medyczna – Szczecin, Kierownik Kliniki Patologii Noworodka PAM

16.10 – 16.30  Poród zmedykalizowany, a poród naturalny u zdrowych rodzących kobiet  z doświadczeń 48 lat pracy  położnej.

mgr położnictwa Irena  Chołuj, członek Niezależnej Inicjatywy Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni”

16.30 – 16.45  DYSKUSJA

16.45 – 17.15  PRZERWA KAWOWA

SESJA IV:  Połóg - co warto wiedzieć?

Moderatorzy: dr n. med. Hanna Cerańska-Goszczyńska/mgr Wanda Urmańska

17.15 – 17.30  Powrót płodności po porodzie – podstawy naukowe, elementy seksualności małżeńskiej w połogu

specjalista gin. poł. Ewa Ślizień-Kuczapska, NFPMC, Prezes PSNNPR  

17.30-17.50 Karmienie piersią - ważny czynnik zdrowia rodziny. Żywienie podczas laktacji 

dr n. med. Magdalena Nehring – Gugulska, IBCLC, Prezes Fundacji Twórczych Kobiet, Centrum Nauki o Laktacji

17.50 – 18.15  Dyskusja i zakończenie konferencji

Imprezy towarzyszące:

  1. Promocja publikacji naukowych i poradników o problematyce porodu i rodziny.
  2. Stoiska organizacji zajmujących się zdrowiem prokreacyjnym.
  3. Stoiska sponsorów.

UWAGA!

ORGANIZATORZY KONFERENCJI ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLWIOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE                  Z PRZYCZYN OD NICH NIEZALEŻNYCH.