Jesteś tutaj

Program sympozjum

9.30 – 10.00      Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10.15      Powitanie i otwarcie konferencji 

prof. dr hab. Michał Troszyński, IMiD / lek. Ewa Ślizień – Kuczapska, Prezes PSNNPR 

SESJA I: Źródła niepłodności małżeńskiej we współczesnym świecie

moderatorzy: prof. dr hab. Bogdan Chazan / dr Joanna Płońska 

10.15 – 10.35  Niepłodność w świetle wybranych przemian demograficznych Polski w XXI  wieku

prof. dr hab.  Michał Troszyński, IMiD, Zakład Zdrowia Prokreacyjnego

10.35 – 10.55  Kulturowe przyczyny niepłodności. Gdy to, co z natury złączone, jest rozdzielane. Ku zrozumieniu przyczyn niepłodności

dr Arkadiusz Robaczewski, prezes Centrum Kultury i Tradycji, założyciel Akademii Tradycja i Przyszłość, filozof, publicysta

10.55 – 11.15  Psychologiczne uwarunkowania ludzkiej prokreacji

dr hab. Dorota Kornas Biela, prof. KUL, kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

11.20 – 11.40 Medyczne aspekty ograniczonej płodności i niepłodności małżeńskiej

lek. specjalista położnik- ginekolog Aleksandra Baryła, NFP Medical Consultant, Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie

11.45 – 12.00 Przerwa kawowo – herbaciana oraz SESJA POSTEROWA


SESJA II: Diagnostyka i terapia niepłodności małżeńskiej w świetle etycznej praktyki lekarskiej

moderatorzy: dr n. med. Tadeusz Wasilewski /mgr Małgorzata Mąsiorska 

12.10 – 12.30  Etyczne zagadnienia dotyczące leczenia niepłodności małżeńskiej

ks. dr hab. Piotr Kieniewicz, Katedra Teologii Życia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

12.30 – 12.55   Zastosowanie obserwacji cyklu miesiączkowego wg Modelu Creighton jako narzędzia diagnostyczno-terapeutycznego w NaProTECHNOLOGY

lek. specjalista medycyny rodzinnej Anna Dzioba, FCP, NFP Medical Consultant, Lublin

mgr Mirosława Szymaniak instruktor met. angielskiej, FCP, oddział poznański PSNNPR

12.55 – 13.30  Medical NaPro czyli diagnostyka i leczenie zachowawcze niepłodności małżeńskiej w praktyce

lek. specjalista położnik – ginekolog Maciej Barczentewicz, NFP Medical Consultant,  Fundacja Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II, Przychodnia Macierzyństwo i Życie, Lublin

13.30 – 13.50  Znaczenie diety w optymalizacji płodności kobiety i mężczyzny

dr Beata Sińska, Zakład Żywienia Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

13.50 – 14.20  Surgical NaPro czyli zasady i praktyczne zastosowanie chirurgii wolnej od zrostów

lek. specjalista położnik – ginekolog Piotr Gratkowski, NFP Medical Consultant, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

14.20 – 15.00  Obiad 


SESJA III: Adopcja – dobrym wyborem

moderatorzy: lek. Grażyna Rybak / Rafał Porzeziński

15.00 – 15.20  Rodzicielstwo z wyboru. Rzeczywistość adopcji okiem praktyka

Bożena Sawicka, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie

15.20 – 16.00 Rodzina adopcyjna – jak jej towarzyszyć i ją wspierać? Świadectwa rodzin

                       adopcyjnych 

mgr Magdalena Modlibowska – wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni”

16.00 – 16.15 Przerwa kawowo – herbaciana


SESJA IV: Profilaktyka jako podstawowe działanie w zapobieganiu niepłodności oraz promocji zdrowia prokreacyjnego 

moderatorzy: prof. dr hab. Ewa Dmoch – Gajzlerska / mgr Urszula Tataj -Puzyna

16.15 – 16.40  Wykorzystanie metod rozpoznawania płodności w profilaktyce niepłodności na przykładzie 20 lat działalności INER Polska

lek. Elżbieta Gołąb - prezes Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg Metody prof. J. Rötzera (INER), Jakub El Mahdi – członek Zarządu INER

16.40 – 17.00  W kierunku płodności – kompendium zdrowia prokreacyjnego

lek. specjalista położnik – ginekolog Ewa Ślizień – Kuczapska, NFP Medical Consultant, Centrum Medyczne „Żelazna” Szpital Specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie

lek. Natalia Suszczewicz, FCP, NFP Medical Consultant, Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie

17.00 – 18.00  Dyskusja