Jesteś tutaj

Sesja posterowa

W ramach realizacji naukowego obszaru konferencji zapraszamy serdecznie do udziału w sesji posterowej - prezentacji Państwa działań naukowych w formie plakatu. Tematyka owej sesji koncentrować się będzie wokół zagadnień poruszanych na sesji plenarnej konferencji - uwarunkowania niepłodności, diagnostyka i leczenie, adopcja oraz działania profilaktyczne. Obejmuje ona bowiem aspekty: medyczny, socjologiczny, pedagogiczny, psychologiczny, medialny, kulturowy w tym szeroko rozumiane poradnictwo małżeńsko-rodzinne i osiągnięcia naukowe na tych płaszczyznach.

Program dostępny jest TUTAJ

Informacje na temat wymiarów i kompozycji plakatu: 

- wymiar - format A1

- plakat prezentuje badania własne - charakter empiryczny lub przedstawia teorię, analizę zjawiska. Ponadto zawiera tytuł, informacje o autorze. 

Zgłoszenia posterów prosimy przesyłać na adres zdrowie.prokreacyjne@gmail.com  do dnia 15 września b.r. z podaniem tytułu, danych o autorze, afiliacji, abstraktu prezentacji - 600 znaków.  

Szczegóły dotyczące udziału czynnego (sesja posterowa) znajdują się w zakładce „Rejestracja” na stronie konferencji.