Sponsorzy

http://www.pro-life.pl

http://www.instytut-mikroekologii.pl/

Osoby, które chciałyby finansowo wesprzeć konferencję, prosimy o kontakt z organizatorami