Jesteś tutaj

Sprawozdanie 2013

Sprawozdanie z III sympozjum z cyklu „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego” 

pt. „Wokół obniżonej  płodności i niepłodności małżeńskiej – źródła, diagnostyka, terapia, profilaktyka”


Dnia 5 października 2013 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się sympozjum naukowe pt. „Wokół obniżonej  płodności i niepłodności małżeńskiej – źródła, diagnostyka, terapia, profilaktyka”. Było to III sympozjum z cyklu „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego”, o którym możemy już powiedzieć, że na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń podejmujących tę problematykę na wielu płaszczyznach tj. medycznej, socjologicznej, etycznej, psychologicznej i innych. 

Organizatorami byli: Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności dla Wydziału Lekarskiego WUM oraz wszystkie organizacje promujące Metody Rozpoznawania Płodności w Polsce tj: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody Prof. J. Rötzera, Liga Małżeństwo Małżeństwu, Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność, Fertility Care Centers of Poland oraz Fundacja MaterCare Polska.

W komitecie naukowym sympozjum znalazły się znamienite autorytety świata naukowego: prof. zw. dr n. med. Michał Troszyński,  prof. zw. dr n. med. Bogdan Chazan oraz  dr hab. n. med. prof. nadzw. WUM Ewa Dmoch-Gajzlerska

Po uroczystym powitaniu uczestników przez profesora Michała Troszyńskiego oraz lek. Ewę Ślizień-Kuczapską – prezesa PSNNPR, rozpoczęła się I sesja dotycząca źródeł niepłodności małżeńskiej we współczesnym świecie. Wykłady w tym bloku pokazały, jak dramatyczny jest problem spadającej dzietności i ujemnego przyrostu naturalnego w Polsce, wskazując jednocześnie na złożoność przyczyn tego zjawiska, począwszy od przemian kulturowych, które zachodziły na przestrzeni lat od końca XIX wieku i zdeprecjonowały wartość pełnej rodziny, rodzicielstwa i płodności, poprzez przyczyny psychologiczne mające bardzo bogatą i różnorodną etiologię, aż wreszcie po ograniczoną płodność i niepłodność małżeńską, o których zawsze należy myśleć w kontekście całościowego dobrostanu psychofizycznego jako objawach chorób przewlekłych.

II sesja skupiła się wokół zagadnień diagnostyki i terapii niepłodności małżeńskiej w świetle etycznej praktyki lekarskiej. Po pierwszym wykładzie w tym bloku, który jednoznacznie podkreślił, że wszelkie działania medyczne nigdy nie mogą być oderwane od poszanowania godności człowieka, słuchacze mieli możliwość zapoznać się z możliwościami diagnostyczno-terapeutycznymi, jakie daje Creighton Model FertilityCare TM System – standaryzowana metoda rozpoznawania płodności, którą posługuje się NaProTECHNOLOGY. Mogli również wysłuchać wykładów o leczeniu zachowawczym niepłodności (Medical NaPro) oraz chirurgii wolnej od zrostów (Surgical NaPro) w praktyce, a  także o znaczeniu diety dla zdrowia prokreacyjnego. Była to sesja ciesząca się największym zainteresowaniem uczestników. 

III sesja dotyczyła adopcji – drogi, którą jak pokazały wykłady, warto wskazywać małżonkom nie mogącym począć dziecka w sposób naturalny. Uczestnicy najpierw wysłuchali wykładu przybliżającego procedury, jakie przejść muszą kandydaci na rodziców adopcyjnych i jakie wsparcie może dać im ośrodek adopcyjny w czasie całego procesu przysposobienia dziecka. Następnie miały miejsce, bardzo ciepło przyjęte, wystąpienia trzech małżeństw, które przyjęły do swoich rodzin dzieci właśnie poprzez adopcję. Świadectwa te pokazały, że rodzicielstwo realizujące się w adopcji jest równie wartościowe co biologiczne, podkreślając przede wszystkim znaczenie więzi i relacji dla pełnej rodziny. 

IV sesja poruszała kwestię profilaktyki – podstawowego działania w zapobieganiu niepłodności i promocji zdrowia prokreacyjnego. W pierwszym wykładzie uczestnikom przedstawiono, jak Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. Rötzera wykorzystuje interaktywne karty cykli, stawiając na komunikację użytkownik – nauczyciel w internecie, co daje możliwość szybkiej i profesjonalnej konsultacji. Ostatni, zamykający wykład podkreślił ogromną, nieustanną potrzebę zmiany spojrzenia na płodność i zdrowie prokreacyjne w środowisku medycznym, tak by były one postrzegane jako oczywisty, zasadniczy element zdrowia w ogóle. Taką szansę dają cieszące się dużym zainteresowaniem fakultety Metod Rozpoznawania Płodności, prowadzone na WUM od roku 2010/11, a od 2012/13 również na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. 

Podczas tegorocznej konferencji miały miejsce innowacyjne dla cyklu Warsztaty Metod Rozpoznawania Płodności oraz Sesja Posterowa. Odbyły się cztery sesje warsztatowe, podczas których uczestnikom zaprezentowano wykorzystanie metod NPR w diagnostyce i terapii konkretnych przypadków klinicznych (zaburzenia tarczycy, zespół policystycznych jajników, obecność stałej wydzieliny śluzowej) oraz przybliżono znaczenie reakcji nadwrażliwości w zaburzeniach płodności. 

Podsumowanie ankiet. W sympozjum wzięło udział 200 uczestników, ankiety ewaluacyjne wypełniło 78 osób. 75% stanowili przedstawiciele środowisk medycznych, w tym 42% to studenci kierunków medycznych, 13% - lekarze, 12% położne. Blisko 2/3 stanowiły osoby do 35 roku życia.  Cieszy fakt, że bardzo wysoko oceniono poziom organizacyjny oraz merytoryczny sympozjum. Wszystkie tegoroczne wykłady otrzymały bardzo wysokie noty. Najlepiej oceniono wystąpienia rodzin adopcyjnych oraz wykłady lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej i lek. Natalii Suszczewicz oraz lek. Macieja Barczentewicza.  Również bardzo wysoko oceniono warsztaty MRP. Wśród opinii i sugestii wyrażanych przez ankietowanych zwracała uwagę często wyrażana potrzeba jeszcze głębszego przedstawienia zagadnień poruszanych na tegorocznej konferencji oraz poszerzenie oferty warsztatów MRP. Dziękujemy wszystkim, którzy wypełnili ankiety. 

Dziękujemy Władzom Uczelni za poparcie dla kolejnej konferencji z cyklu „Profilaktyka Zdrowia Prokreacyjnego”, którego kontynuacja jest potrzebna, co bardzo wyraźnie pokazały ankiety oraz dyskusja zamykająca konferencję. Szczególnie mocno pragniemy wyrazić wdzięczność dla naszych wykładowców, moderatorów i wszystkich osób, które były zaangażowane w organizację tego wydarzenia. 

Pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych na przyszłoroczną konferencję zaplanowaną na październik 2014 r., która poświęcona będzie odkryciom i nowoczesnym osiągnięciom w dziedzinie rozpoznawania płodności i prokreacji. Już dziś serdecznie zapraszamy!
Wersja pdf.


ZałącznikWielkość
PDF icon sprawozdanie2013.pdf55.77 KB