Jesteś tutaj

Warsztaty

Sesja warsztatowa 

 

Celem warsztatów jest przedstawienie diagnostycznej roli metod rozpoznawania płodności. Wpisują się one
w praktyczny wymiar tematyki konferencji zarówno w aspekcie profilaktyki, jak i diagnostyki niepłodności lub ograniczonej płodności. 

 

Temat: Diagnostyka zaburzeń cyklu miesiączkowego w wybranych przypadkach klinicznych 

 

Treść: Prezentacja zaburzeń cyklu miesiączkowego w konkretnych przypadkach klinicznych, które mogą być przyczyną problemów z płodnością. Przedstawiciele 5 organizacji promujących MRP przedstawią proces diagnostyki i leczenia zaburzeń na podstawie wybranych kart cykli. Objęte analizą będą wybrane zaburzenia: zespół napięcia przedmiesięczkowego (PMS), zespół policystycznych jajników (PCO), endometrioza, niewydolność lutealna, torbiele jajników, stała wydzielina śluzowa. Akcentowana będzie waga współpracy instruktora MRP, pacjentki i lekarza w procesie diagnostyki i leczenia zaburzeń zdrowia prokreacyjnego. 

 

Realizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR, Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody Prof. J. Rötzera (INER), Liga  Małżeństwo Małżeństwu (LMM), Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność (SMiO) - metoda owulacji BillingsaFertility Care Center of Poland (Creighton Model System)

 

Czas: przewidziany czas na prezentację każdego przypadku klinicznego - 10 minut + czas na pytania. Czas warsztatów - około 90 minut. 

 

Miejsce: 2 sale dydaktyczne WUM - szczegółowe informacje dostępne na recepcji konferencji. 

Suplement warsztatów o diagnostyce: warszat żywieniowy.
 
Tematyka: Algorytmy postępowania diagnostyczno - dietoterapeutyczngo w okresie prekoncepcyjnym oraz psychosomatyczna reedukacja.
 
Prowadzący: mgr Magdalena Machlarz

 

Sesja warsztatowa planowana w godzinach 10.30 - 12.00. W zależności od zainteresowania planowana jest druga sesja warsztatowa w godzinach popołudniowych. 


Sesja warsztatowa - ProgramParter Centrum Dydaktycznego WUM, g. 10.30 - 12.00. 

Sala 141 


Cześć I: Diagnostyka zaburzeń cyklu miesiączkowego

10.30 - 10.45 Wpływ zaburzeń tarczycy na cykl kobiecy -  Liga Małżeństwo Małżeństwu

10.45 - 11.00 Niewydolność lutelna - Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody Prof. J. Rötzera (INER)

11.00 - 11.15 Zespół policystycznych jajników (PCOS) - Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR

11.15 - 11.30 Stała wydzielina śluzowa -  Fertility Care Center of Poland (Creighton Model System)

Cześć II: 

11.30 - 11.40 Alergia opóźniona, a zaburzenia płodności - Instytut Mikroekologii

11.40 - 12.00 Algorytmy postępowania diagnostyczno - dietoterapeutyczngo w okresie prekoncepcyjnym oraz psychosomatyczna reedukacja - mgr Magdalena Machlarz 

Sala 142

Cześć I: 

10.30 - 10.50 Algorytmy postępowania diagnostyczno - dietoterapeutyczngo w okresie prekoncepcyjnym oraz psychosomatyczna reedukacja - mgr Magdalena Machlarz 

10.50 - 11.00 Alergia opóźniona, a zaburzenia płodności - Instytut Mikroekologii

Część II: Diagnostyka zaburzeń cyklu miesiączkowego 

11.00 - 11.15 Stała wydzielina śluzowa -  FCCP (Creighton Model System)

11.15 - 11.30 Niewydolność lutealna - PSNNPR

11.30 - 11.45 Zespół policystycznych jajników (PCOS) -  INER

11.45 - 12.00 Wpływ zaburzeń tarczycy na cykl kobiecy -  LMM

Serdecznie zapraszamy!!