Jesteś tutaj

Opłata konferencyjna

Koszt udziału w konferencji wynosi 150 PLN.

Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, udział w warsztatach, obiad i 2 przerwy kawowe.

 

Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji za opłatą specjalną, która przysługuje:

  • studentom WUM 60 PLN
  • studentom innych wyższych uczelni 80 PLN
  • członkom organizacji NPR 100 PLN

 

Istnieją dwie formy płatności:

  • a. przelew za pośrednictwem DotPay
  • b. wpłata na konto konferencji nr: 32 1540 1157 2115 6681 0463 0016,

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR,

ul. Wiejska 13 m 4b, 00-480 Warszawa,

z dopiskiem „opłata konferencyjna, …………. (imię, nazwisko)”