Jesteś tutaj

Edycja 2014

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA  z cyklu Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego

pt. „Wokół  ludzkiej prokreacji – odkrycia i nowości.  Rozpoznawanie płodności, diagnostyka i leczenie zaburzeń”.

26 października 2014 r.
Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Centrum Dydaktyczne, AULA  A, ul. Księcia Trojdena 2a

Patronat Honorowy objęli m.in.
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Naczelna Izba Lekarska
Wydział Nauk o Zdrowiu WUM

Zagadnienia

IV sympozjum naukowe podejmie tematykę badań oraz nowości w zakresie prokreacji. Organizatorzy planują skupienie uwagi na wybranych zagadnieniach dotyczących płodności ludzkiej z perspektywy teoretyczno-naukowej oraz klinicznej tj. możliwości zastosowania tej wiedzy w diagnostyce i terapii różnych schorzeń męskich i kobiecych upośledzających ich zdrowie i wspólną płodność. Zaproszono gości specjalnych, którzy przedstawią badania naukowe jednego z tzw. głównych biomarkerów płodności oraz faktyczne zastosowanie tej wiedzy w praktyce lekarskiej i w tzw. nowych technologiach. Jak dotąd niewiele czasu poświęcono problematyce zagrożeń płodności męskiej oraz wybranym, poważnym zaburzeniom płodności kobiecej, dlatego planujemy obszerne referaty na ten temat.

Ponownie zorganizujemy sesję plakatową oraz warsztaty poświęcone diagnostyce zaburzeń cyklu miesiączkowego kobiety.

Konferencja ma unikalne spektrum odbiorców. Skierowana jest w szczególności do studentów wydziałów  lekarskich, farmacji oraz nauk o zdrowiu WUM, studentów z innych uczelni, młodych lekarzy, położnych i pielęgniarek, doradców rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zdrowia prokreacyjnego.

UWAGA!

Konferencja obejmuje także warsztaty i sesję posterową.

Lekarze i lekarze dentyści otrzymują za udział 9 punktów edukacyjnych!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!