Jesteś tutaj

Komitet naukowy

Komitet Naukowy konferencji:

  • prof. zw. dr n. med. Michał Troszyński –  Zakład Zdrowia Prokreacyjnego, Instytut Matki i Dziecka
  • prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydz. Nauk o Zdrowiu
  • prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
  • prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Rektor Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa 
  • dr hab. n. med.  Michał Rabijewski  - Zakład Zdrowia Prokreacyjnego CMKP, Szpital Specjalistyczny św. Zofii